Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidanOdling
Tryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!

Svamp litteratur och utbildningSvamp litteratur

Ekologisk champinjonodling
Jordbruksinformation 7-2004, 16 sidor A4. 27 kr + moms och frakt.
Per-Olof Andreasson beskriver möjligheterna till att i liten skala göra kompost och odla champinjoner ekologiskt. En bra intoduktion i konsten att odla champinjoner.
Beställs hos Jordbruksverket Jordbruksverket litteraturbeställning välj Växt, miljö, vatten/ Trycksaker/ Trädgård/ Svampodling. Eller ring 036-155000 ww.sjv.se

Ekologisk odling av ostronskivling
Jordbruksinformation 10-2005, 16 sidor A4. 24 kr + moms och frakt.
Per-Olof Andreasson beskriver möjligheterna till att i liten skala göra ostronskivlingssubstrat och odla ostronskivling ekologiskt. En bra intoduktion i konsten att odla ostronskivling.
Beställs hos Jordbruksverket Jordbruksverket litteraturbeställning välj Växt, miljö, vatten/ Trycksaker/ Trädgård/ Svampodling. Eller ring 036-155000 ww.sjv.se

Utbildningslitteratur för champinjonodling, nybörjarkurs
Anders Tullander 2004, 70 sidor A4. Pris 450 kr + moms och frakt.
Arbetsmaterial som normalt ingår i en 3-5 dagars kurs samtidigt som varje ny odlare genomför sin egen odling. Denna är anpassad för odling och tar inte upp hur man gör sin egen kompost.
Innehåll: marknad, kompost, t äckjord, odlingscheman, odlingsteknik, hygien, byggnad, enkel ventilation, klimatreglering, vattning och sjukdomar.
En kortfattad och tydlig beskrivning av de arbetsmoment som förekommer i en odling. Denna har utnyttjats för samtliga kurser sedan 1990 men uppdaterats regelbundet. Lätt att följa för en nybörjare men kräver praktiska övningar för att bli komplett.
Säljs av Tullanders Byggnadsutveckling 0371-40010 Anders Tullander

Handbok i Champinjonodling
Lars Stridsberg, 1998 uppdagerd 2007, 380 sidor A4. Pris ca 920 kr +moms, frakt o postförskott.
Lars har lång erfarenhet av både odling och kompostering i så väl stor som liten skala.
Handboken i ringpärm med 52 flikar. Vart och ett av odlingens och komposteringens alla delmoment får ett eget kapitel. Det är därför lätt att hitta i pärmen när man står inför ett aktuellt problem som man vill ha förklarat. Boken fungerar både som handbok och uppslagsverk. Kapitel 4 till 36 behandlar allt från komposttillverkning till marknadsföring av svampen.Svampsjukdomar återges i fina färgbilder vilket gör det lättare att hitta rätt.
Övriga kapitel ger lite historik och statistik om odling i andra länder. Värdefulla är också fackordlistorna som gör det lättare att förstå information på engelska, holländska och danska.
Säljs av Lars Stridsberg 070-7907762 Lars Stridsberg Säterivägen 6, 275 66 Vollsjö


Svampodling på nordliga breddgrader
Bruno Dal, SLU Rörbäcksdalen Umeå 1990.
Beställs via Elisabeth Bååth

Svampodling till husbehov
Pi och Sven Tuvesson 1989, 144 sidor A5
Här beskrivs på ett enkelt sätt hur man kan hobbyodla ett flertal matsvampar.
(slut på förlaget men fråga på biblioteket)


Ostronmusslingsodling, odling-konservering-recept
Sandor och Katalin Koso 1991
140 sidor A5. Bra förklaringar till substrattillverkning och odling.
Saknar rekommendationer för praktisk odling anpassad för Sverige, erfarenheterna
finns mest från ungerska odlingar och forskning.
(slut på förlaget men fråga på biblioteket)

Svamp litteratur på engelska

The Cultivation of Mushrooms
L J LD v Griensven, Horst, Holland 1988. 500 sidor.
Kurslitteratur på svampodlarskolan i Holland. Bra som uppslagsbok, kräver goda förkunskaper i champinjonodling och bra engelska.
Mushrooms: Pest and Disease Control
J.T Flecher, P.F White, R.H Gaze, second edition 1989, 170 sidor.
Sjukdomsbeskrivningar för champinjoner både kompost, täckjord och svamp med bilder vissa i färg.

Shiitake growers Handbook
P Przybylowic, J Donoghue, Kendal/Hunt Pulst. USA 1990
The Art and Science of Muscroom Cultivation
200 sidor


Growing Gourmet & Medicinal Mushrooms
Paul Stamets, 1993, 500 sidor.
Här beskrivs många olika sorters svampodling, bl.a. shiitake och ostronskivling,
från grunden hur man gör för att få fram mycel, substrattillverkning och odling.
Mycket intressant men från dessa beskrivningar är det långt till praktiskt utförande och odling.<-Tillbaka
© SSF 2001