Korallticka / Maitake

Maitake, (Grifola frondosa) Korallticka

(Grifola Frondosa)

Korallticka växer ut som en korall. Först som grå överlappande kullar i en stor klase från en stam som blomkål. Hattarna vecklar ut sig och blir mörkgrå eller bruna med tunt vitt ondersida och fot. När svampen mognar blir kanterna på hattarna ljusgrå till gulaktiga och spricker upp.

Känd för en köttig och nötaktiga smak.
Svampen har studerats ingående i Kina o Japan för sina positiva effekter på immunförsvaret.

Korallticka är en vednedbrytare som odlas på en blandning av spån från olika lövträd. Detta substrat möjliggör snabb odling under kontrollerade former inomhus. Naturligt växer den på döende trädstammar.