Ljus framtid för svensk matsvamp

Odlare av matsvamp i Sverige har haft sina motgångar. Men nu ser det mer positivt ut. Alltfler företag satsar på att odla svamp och inte bara champinjoner. Dessutom finns entreprenörer som satsar på kvalitet och utveckling när det gäller den vilda svampen.

Konsumtionen av färsk och konserverad svamp i Sverige har ökat under de senaste åren, delvis beroende på sjunkande priser. Intresset för vild svamp har också ökat. I dagens matlagning används mer färsk svamp på samma sätt som man använder färska kryddor för smakens skull. Konsumtionen av konserverad svamp minskar.

Svamp är ett livsmedel i tiden med lågt energi- och fettinnehåll men med högvärdiga proteiner, mineraler och spårämnen. Svampens innehåll av antioxidanter är något som på senare tid poängteras. Svamp är gott och kan användas på många sätt i matlagningen.

Champinjoner (Agaricus bisporus)
Konsumtion per person och år är ca 2 kg varav ca 1,0 kg är färska champinjoner.
Total konsumtion ca 9.000 ton färska och 8.000 ton konserverade champinjoner.
Sveriges ca 20 odling står för ca 1.400 ton färska champinjoner.
Importen av ca 8.000 ton färska champinjoner var tidigare från Holland men nu är det mest från Polen och Baltikum. Fryst skivad svamp kommer från bl.a. Danmark. Import av konserverad svamp från Asien till EU är kvoterad detta innebär att vi i dag har mindre import från Taiwan och mer från Frankrike, Irland, Spanien och Holland.

Ostronskivling / Ostronmussling (Pleurotus ostreatus)
Ostronskivling och Ostronmussling har odlats i ca 35 år i Sverige. Konsumtionen är ca 0,02 kg per person och år, totalt 200 ton varav ca 100 ton är svenskodlad. Det finns 1 stor odlare i Sverige och några små.

Shiitake, Ekskivling (Lentinula edodes)
Shiitake eller på svenska egentligen Ekskivling har odlats i mycket liten skala i Sverige. Konsumtion per person och år är ca 0,005 kg totalt 50 ton.

Nya odlade svampar som börjar dyka upp i Sverige

Kejsar hatt (Pleurotus Eryngii),Kejsar musling, King Oyster, Eryngii

Pom-Pom blac, (Hericum Erinacus) Igelkottaggsvamp

Maitake, (Grifola frondosa) Korallticka

Enoki (Flammulina velutipes) Vinterskivling

Nameco mushroom, (Pholiota Nameko) Namekotofsskivling

Champinjoner som handelsvara

Svampsorter som är lämpliga eller olämpliga som livsmedel och handelsvara, kan du läsa här. Livsmedelsverket

Produktion i Europa:

Land Årsproduktion i 1000 ton Andel färsk försäljning:
1970 1980 1990 1995 2000 2005 2011
Sverige 1.5 1.0 1.3 2.5 1.6 1.1 1,3 100%
Danmark 6 8 8 9 8 4,5 2,5 100%
Finland 1.3 ?
Polen 80 143 230 250 82%
Tyskland 59 62 61 60 87%
Holland 30 60 147 225 250 240 304 41%
Belgien 5 12 27 43 42 33 30 83%
Frankrike 68 158 228 165 140 110 108 25%
England 46 61 100 95 88 48 45 93%
Irland 2 7 37 51 69 62 60 95%
Italien 20 41 93 81 80 80 61 97%
Spanien 6 33 65 58 79 88 96 54%
Ungern 30 40 21 20 80%
Europa tot. 940 1030 998 1090 65%

Sverige importerade 1995 4.676 ton färska champinjoner (99% från Holland)
Varuvärdet för importen var 92 miljoner kr (ca 19,75 kr/kg) Källa SCB.

Sverige importerade 2002 6.500 ton färska champinjoner från Holland
och en snabb ökning av import av polska champinjoner har skett under 2003-04 och nu har vi även en stor import från Litauen.

2011 exporterade Polen 85.000 ton champinjoner. Exportpriset till Sverige var 1,78 euro /kg det året men priserna var för export till Rysland och Holland så låga som 1,0-1,2 euro /kg. Litauern exporterade totalt 25.000 ton till ett snittpris av 1,3 euro/kg. (källa www.infochampi.eu )

Vild svamp

Vild svamp plockas idag kommersiellt för att säljs som färsk eller torkad. I Sverige
är det Karl-Johan som exporteras och då främst till Italien. Murklor ”odlas” i skogen
för försäljning till restauranger. Murklor får inte säljas direkt till konsument då
speciell tillagning krävs för att bli av med deras gift. Försöksodlingar på
forskningsnivå finns på några till sorter bl.a. kantareller.