Pioppino

(Agrocybe aegerita)

Pioppino är små väldoftande svampar som växer i stora klasar. En liten mjukt rundad gulbrun hatt med en lång vit fot. Skivorna är grå men blir bruna av sporerna. Pioppino har en mild smak, cashew-liknande, med ett intryck av sötma och kan även vara fläskliknande. Även efter tillagning har svampen en fin fasthet. Stekt kan den användas till risotto och kötträtter. Fungerar även bra i en vit sås till fläsk, fisk eller kyckling.

De två länderna som älskar denna svamp mest är Japan och Italien, i Japan är namnet (shimeji) Yanagi-matsutake och i Italien finns namn som chiodini eller pioppino som är det vanligaste handelsnamnet. I USA kallas den Black Poplar Mushroom. Släkt med den i Sverige vildväxande Tuvad åkerskivling (Agrocybe cylindracea).

Pioppino är en vednedbrytare som odlas på en blandning av spån från olika lövträd. Detta substrat möjliggör snabb odling under kontrollerade former inomhus. Naturligt växer den på döende trädstammar.

Pioppino finns inte med på listan från livsmedelsverket av rekommenderade handelssvampar.