Vad är en svamp?

Svamp består av mycelet, de fina rottrådar som kallas hyfer, och kan leva i många år om förutsättningarna är goda avseende näring och fukt. När mycelet samlat på sig näring kan fruktkroppar växa ut, det vi normalt benämner svamp. De växer mycket fort och bildar miljontals sporer som när fruktkroppen mognat sprids ut för att sprida svampmycelet till nya områden. Sporer är mycket små och sprids långt med luft, vatten eller djur. Sporer kan normalt överleva torka och kyla men dör vid upphettning. Svampar är mer lika människor än gröna växter. Gröna växter kan med hjälp av solljus, koldioxid, vatten och näringsämnen samla energi och bygga upp en planta bestående av socker, stärkelse, cellulosa och proteiner, samtidigt som växten avger syrgas. Svamparnas mycelium förbrukar energin som växter lagrat upp. Svampen förbrukar syre för nedbrytning av växt- eller djurrester och det som blir kvar är bara koldioxid, vatten och näringsämnen samtidigt som svampen själv växer. Jakten på den livsviktiga energi som finns lagrad i växter håller bakterier, djur och människor också på med i någon form, ofta i samverkan med svamp.

Samverkan där både växt och svamp gynnas

Många svampar kan leva i symbios med levande växter, där svampens goda förmåga att ta upp vatten och näringsämnen utnyttjas av växten, samtidigt som
svampen får tillgång till kolhydrater. Näringsutbytet sker nere vid rötterna där svampen bildar mykorrhiza runt växtens finaste rotspetsar. Några kända
mykorrhiza-bildande svampar är Karl Johan, Kantarell, Smörsopp och Blodriska.

 

Bröd, öl och vin

All jäsning, oavsett om det gäller bröd, öl eller vin beror på att en jästkultur (mikrosvamp) växer i blandningen och vid sin nedbrytning av kolhydrater (socker
eller stärkelse) bildar värme och koldioxid. Alla blir glada av rätt sorts svamp i maten. Andra mikrosvampar, ofta kallade mögelsvampar, kan å andra sidan snabbt förstöra den goda maten. Vissa av dessa svampar kan bilda gifter. Medicinsk användning Här i västvärlden har vi penicillinet att tacka för att vi på ett effektivt sätt kan bekämpa sjukdomar. Penicillin är en speciell mikrosvamp som odlas. I många andra kulturer, främst i Asien, odlas de flesta sorters svamp för medicinskt syfte.

 

Svampar för sanering av farligt avfall

Inom många områden har man lyckats sanera mark, olja, miljögifter m.m. genom att odla speciella sorters mikrosvampar som med sina unika egenskaper klarar av att bryta ner dessa kemikalier till sina minsta naturliga beståndsdelar då de är helt ofarliga. Även kompostrester från champinjonodling och substratrester från ostronskivling har provats vid sanering.

Visste du att världens största och äldsta levande organism är en svamp!