Vad är på gång i svampvärden?

Årsmöte SSF 10 mars 2018 Kurorten Mösseberg i Falköping
Protokoll och verksamhetsberättelse på medlemssidan

 

Svensk forskning om matsvamp

Produktion av ostronskivling på biomassa från anlagd våtmark.

Malin Hultberg och Christina Persson

https://pub.epsilon.slu.se/14874/11/hultberg_et_al_171207.pdf

 

CoMbuch – Skogsrester för integrerad produktion av matsvamp och biobränsle

Genom att använda svampmycelets förmåga att bryta ner ligninet i träfibern kan den enklare utnyttjas när bioetanol skall framställas. Försök har gjorts med shiitake och man skall även prova ostronskivling. Syftet är att hitta en effektivare metod för att ta fram etanol och samtidigt odla svamp. Projektet pågår fram till 2020.

Projektledare: Shaojun Xiong Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Umeå

Läs Projektreferat här bioek_comush

Läs Projektbeskrivning samarbetsparter, flödesschema, förmodade resultat och tidsplan (engelska) här COMUSH_BioEko2.0 project meeting 2018-02-01