Nu kan Du odla Din egen svamp . . . . och det är spännande!

I livsmedelsbutikerna finner man numera ett allt större sortiment av olika svamparter.
För den som tycker det är spännande och är nyfiken på att själv odla svamp är detta fullt möjligt. Det finns utsäde (mycel) av många sorters svamp att köpa, vanligast är champinjon, ostronskivling och shiitake.

Färdiga odlingslådor för champinjoner hittar du hos Skrivaregården / Svamplådan www.svampladan.se

Färdiga odlingslådor för ostronskivling hittar du hos Svampkungen / Svamphuset www.Svamphuset.com

Ecofungi är ett företag i Malmö som specialiserat sig på framställning av mycel och substrat för ett flertal mycket goda matsvampar. Mycelet är framtaget för att passa för hobbyodling i både inom- som utomhusmiljö. Ecofungis minisvampodlingar är enkla att hantera och framväxten av svampen blir både rolig och spännande! De ingående råvarorna i odlingssubstratet är lokalt och ekologiskt producerade.
Kurser i svampodling för hobbyodlare hålls kontinuerligt av hortonom Christina Persson i Ecofungis lokal i Malmö, www.ecofungi.se

Kurs för hobbyodlare