Svensk Svampodling

Av Lars Stridsberg och Anders Tullander

Med svamp menar många champinjoner. Detta baseras på att den odlats längst
och är vår vanligaste handelssvamp i Sverige och Europa. Endast för folk som själv
plockade vild svamp fanns ett bredare utbud. Under 1990-talet blev odling av flera
sorters svamp mera vanlig. Champinjonerna har numera ofta sällskap i butikerna av
ostronskivling och shiitake.

Svensk svampodling

Komposttillverkning för champinjoner

På 30-talet var odlade champinjoner något mycket exklusivt. Ofta kunde svampen
packas i trälådor med träull runt omkring som det görs än i dag för vissa typer av
exklusiva varor. Med ökad odling och ökad tillgång sjönk priset. Detta kunde dock
odlarna möta med effektivare odlingsmetoder. Odlingen av champinjoner kom till
Sverige från Frankrike på 1930-talet. Först odlades den utomhus på friland. För
att kunna odla champinjoner under hela året flyttades odlingen inomhus där
komposten lades i strängar på golvet. Senare utvecklades tekniken och komposten
fylldes i trälådor. Under efterkrigstiden var det små sillådor som travades på
varandra. Dessa var mycket arbetsamma både att fylla med kompost och att
plocka svamp ur. På 60-talet började de två stora odlingarna odla i stora trälådor
som kunde hanteras maskinellt och man fick på så sätt bättre arbetsvillkor.
Fammarps Champinjonodling i Halmstad var då en av Europas modernaste odlingar.
Antal odlingar på 70-talet var 10 och total svampskörd ca 3000 ton per år, varav
2000 ton konserverades. Varje odlare gjorde egen kompost.

Odlingshyllor för champinjoner, Holland

Under 1970-talet hade man i Holland, börjat rationalisera champinjonodlingen med hjälp av ny
odlingsteknik. Med forskning, noggrann uppföljning och metodisk utveckling fick man en modern
odling och man startade även utbilda odlare. Stora centraliserade kompostanläggningar byggdes
där komposten kunde blandas bättre och genom att pastöriseringen nu skedde i komposttunnlar så
fick komposten en jämnare kvalitet. Utvecklingen av hyllsystem som mekaniskt fylldes med
kompost och täckjord, automatisk ruffling och vattning och konservsvamp kunde nu skördas
maskinellt. Alla odlingar fungerade på samma sätt och med rådgivning fick man snabbt högre
skördar.

1975 importerades mycket billiga polska champinjoner, det var den betalning
Sverige kunde få för industrins export av maskinutrustningar till Polen. Efter detta
år fanns endast en odling kvar, Fammarps, och ca 400 arbetstillfällen försvann.

I slutet på 80-talet startar många små odlingar igen med egen kompost-
tillverkning och odling i plastsäckar som ställs på hyllor i odlingsrummen. I början
av 90-talet fanns nästan 100 odlare, många av dom köpte kompost från någon
större komposttillverkare. Odlingssäckarna byttes ut mot inplastade kompostblock
och några började sen med odling i lådor eller hyllor av aluminium.

Champinjonodling i säckar, småskalig odling 1990

I dag finns ca 20 odlare kvar men all kompost importeras. Odlingen sker i stora stållådor.
Den Svenka odlingen är helt inriktad på färskvarumarknaden. Odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel
eller tillsatser vilket gör den till ett gott alternativ till den importerade svampen. 1400 ton färska
svenska champinjoner säljs årligen vilket är ca 15% av den totala marknaden.

 

Nya svampar

På 1980-talet började vi odla Ostronskivling i Sverige. Små enkla odlingar som
gjorde sitt substrat själva. Substratet fylls i plastsäckar och odlas på hyllor i rum
med väl kontrollerat klimat. Först fanns det ganska många små odlare men i dag är
dom en handfull varav en stor odling som troligen har den bästa odlingstekniken i
värden.
På 1990-talet kom Shiitakeodlingen igång i Sverige. Först bara på köpt substrat
från Finland men nu har vi även en svensk substrattillverkare. Även här sker
odlingen bara hos en handfull odlare. I Sverige odlas all Shiitake på träspån, ett
snabbt odlingssätt som passar för inomhusodling men som kräver mycket hög
hygien i hela odlingen.

Hög kvalitet

En icke obetydlig del av den svamp som i dag konsumeras i vårt land har odlats vid vad man
i internationella jämförelser kan kalla småskalig odling. Detta ger ofta en svamp av hög kvalité
odlad helt utan kemiska bekämpningsmedel. Svamp har under senare delen av 1900-talet blivit
en vardagsrätt på de flesta svenskars matbord. Svampen har genom effektiv odling blivit billig och
med vår nya livsstil efterfrågas smalmat, med litet innehåll av kalorier men högvärdigt protein, dit svampar tillhör.

Har du lust kan du titta på en power point presentation om svensk svampodlingshistoria.
Svensk svampodlingshistoria 1930-2014 som Power Point