Svenska Svampodlarföreningen

Svenska Svampodlarföreningen SSF är en ideell förening för yrkesodlare och andra berörda inom svampodling. Föreningen verkar för svampodlarnas intressen inom utbildning, myndighetskontakter, kvalitetsregler och marknadsföring. Vi lokala svampodlare både vill och kan serva butikerna året runt med färsk svamp.
Föreningen bildades 1985 genom en sammanslagning av de tre föreningarna för champinjon-, ostronskivling- och shiitake-odlare.

Svenska Svampodlarföreningen arbetar för möjligheten att fler kan odla svamp.Nya odlingar ger arbetstillfällen på landsbygden. Nya företag där kvinnor dominerar som företagare och arbetare i dagens odlingar. Genomföra utbildning för svampodlare och och öka samverkan mellan odlare. Öka kunskapen om svamp bland allmänheten.

SSF kommer att ha denna hemsida för att marknadsföra svensk odlad svamp. Här kommer även viktig information att finnas både till konsumenter och odlare. Föreningens målsättning är även att ordna två möten per år, årsmöte på våren och höstträffar. Där utbildning och studiebesök blandas med trevlig social närvaro.

SSF har till odlarna tagit fram marknadsföringsmaterial, recept, m.m. Detta är några av de skäl som finns för att vara med i vår förening.
För att säkerställa säker produktion av svamp är de flesta odlarna certifierade enligt Svenskt Sigill, Sigill Kvalitetssystem AB. Efter en grundutbildning kontrolleras odlingen årligen så att de lever upp till de högt ställda kraven för söker produktion.

 

Välkommen! SSF, Styrelsen

 

 

 

 

Vi var med på Svampmässa 15 september 2007 i Uppsala ”Forum Fungorum”, anordnad av Karl Johan stiftelsen.. Nedan kan se bilder från mässan.

Bilder från svampässa