Svenska Svampodlarföreningens styrelse

Ordförande

Anders Davidsson anders.davidsson@skrivaregarden.se

Kassör

Carina Franzén franzenschampinjoner@gmail.com

Styrelsemedlemmar

Mathias Persson info@hallestad.se

Liselott Johnsson liselott.johnsson@gmail.com

Jonny Carlsson info@svamphuset.com

Revisorer Lars Stridsberg o Bo Nilsson

Valberedning Anders Tullander o christina Persson