Svenska Svampodlarföreningen
Tryck här för att komma till startsidanOdling
Tryck här för att se vilka som skapat denna vackra sida!


Svenska Svampodlarföreningen


Svenska Svampodlarföreningen SSF är en ideell förening för yrkesodlare och andra berörda inom svampodling. Föreningen verkar för svampodlarnas intressen inom utbildning, myndighetskontakter, kvalitetsregler och marknadsföring. Vi lokala svampodlare både vill och kan servabutikerna året runt med färsk svamp.
Föreningen bildades 1985 genom en sammanslagning av de tre föreningarna för champinjon-, ostronskivling- och shiitake- odlare.

Svenska Svampodlarföreningen arbetar för möjligheten att fler kan odla svamp.Nya odlingar ger arbetstillfällen på landsbygden. Nya företag där kvinnor dominerar somr företagare och arbetare i dagens odlingar. Genomföra utbildning för svampodlare och och öka samverkan mellan odlare. Öka kunskapen om svamp bland almänheten.

SSF kommer att ha denna hemsida för att marknadsföra svensk odlad svamp. Här kommer även viktig information att finnas både till konsumenter och odlare. Föreningens målsättning är även att ordna två möten per år, årsmöte på våren och höstträffar. Där utbildning och studiebesök blandas med trevlig social närvaro.


SSF har till odlarna tagit fram markandsföringsmaterial, recept, m.m. Detta är några av de skäl som finns för att vara med i vår förening.
För att säkerställas äker produktion av svamp är de flesta odlarna certifierade enligt Svenskt Sigill, Sigill Kvalitetssystem AB. Efter en grundutbildning kontrolleras odlingen årligen så att de lever upp till de högt stälda kraven. .
Välkommen! SSF, Styrelsen

 

Vi var med på Svampmässa 15 september 2007 i Uppsala "Forum Fungorum", anordnad av Karl Johan stiftelsen.. Nedan kan se bilder från mässan.

Bilder från svampässa

 


<-Tillbaka Adresser till styrelsen->
© SSF 2001